Testa din styrka med MuscleLab. Jag har gjort 10000-tals tester i styrka för både våra bästa elitaktiva i landet men även mot motionären.

 

Prova på att testa din utveckling i styrka.

Testen är till för att kunna analysera och utvärdera din träning. Test 1 innan träningen går igång lämpligen 3 månaders träningsperiod följt av test 2 när träningen är avslutad.