Kvalitetssäkra din behandling.

 

MuscleLab 6000

Med MuscleLab 6000 kan du på ett enkelt och tillförlitligt sätt utvärdera styrke- och balansträning mm direkt i den dagliga verksamheten i träningsanläggningen eller på rehabkliniken, likväl som i ditt forskningsarbete.

MuscleLab 6000 kan registrera kraft, väg, hastighet, effekt, ledvinkel, vinkelhastighet, värden för löpanalys, hoppförmåga mm i funktionella träningsmoment. All data lagras i en databas och kan användas för enkla och pedagogiska analyser. Du kan använda dig av både tabeller och grafiska presentationer. Data kan också exporteras till andra program som exempelvis Excel.

MuscleLab Single system 6000 består av en encoder som kopplas upp mot en PC. I första hand används denna som rehabtester och i styrkelokalen som feddback vid träning. Det går att koppla till extra utrustning som hopputrustning samt fotoceller.

MuscleLab Single System 6000

En enklare variant av MuscleLab där man kopplar Encodern direkt till datorns USB port. Där man får samma möjligheter att mäta styrka som i det stora MuscleLab systemet 6000.

I MuscleLab Power finns det möjlighet att testa rehabtester, power and force tester samt uthållighetstester. MuscleLab mättutrustning sätts fast på skivstången eller på viktmagasinet.

När man väl är uppkopplad går det väldigt snabbt att göra testerna.

 

MuscleLab Power

Väska, USB kabel samt Encoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf rehabtest

Excentrisk - koncentriskt kurva vänster och höger ben mätt i watt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REHABTEST 

Load displacement eccentric: - 33,74 cm, Load displacement concentric:- 33,28 cm
Right              
Eccentric     Concentric      
Peak P(W) Peak(s) TP(W) Peak P(W) Peak(s) TP(W)    
-3934 0,260 -1687 2064 0,110 1274    
               
Load displacement eccentric: - 29,39 cm, Load displacement concentric:- 30,84 cm
Left              
Eccentric     Concentric      
Peak P(W) Peak(s) TP(W) Peak P(W) Peak(s) TP(W)    
-2957 0,250 -1102 2374 0,130 1320  

 

Endurence test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ENDURENCE TEST

Test på Xendon Vad-Lårmaskin 10 sek arbete max hastighet 30 kg belastning  i smithmaskin Elinor Holgersson IK Pallas spjut 51,34 pers    
Vänster Vad                              
  AP(W) C AF(N) C AV(m/s) C pV(m/s) C tpV(s) D(cm) C t(s) C AP(W) E AF(N) E AV(m/s) E D(cm) E t(s) E Total Power Frekvens Reps
2004-01-19 482 1063 0,45 0,74 0,17 15,4 0,34 395 1028 0,38 15,4 0,40 201,46 1,396 14
2004-05-18 644 1114 0,58 0,94 0,13 17,9 0,31 545 1073 0,51 18,0 0,36 260,10 1,553 16
2004-09-13 685 1128 0,61 1,00 0,14 18,3 0,30 601 1093 0,55 18,4 0,34 277,22 1,618 16
2004-12-16 736 1160 0,63 1,06 0,13 19,8 0,31 690 1141 0,6 20,0 0,33 305,59 1,602 16
Förändring % 52,6 9,1 40,0 43,2 30,7 28,5 9,6 74,6 10,9 57,8 29,8 21,2 51,6 14,7  
                               
Höger Vad                              
  AP(W) C AF(N) C AV(m/s) C pV(m/s) C tpV(s) D(cm) C t(s) C AP(W) E AF(N) E AV(m/s) E D(cm) E t(s) E Total Power Frekvens Reps
2004-01-19 442 1045 0,42 0,68 0,18 15,6 0,37 400 1030 0,39 15,4 0,40 196,67 1,346 13
2004-05-18 558 1083 0,51 0,82 0,16 17,2 0,33 486 1053 0,46 17,4 0,38 232,49 1,445 14
2004-09-13 621 1106 0,56 0,95 0,18 17,6 0,32 564 1082 0,52 17,7 0,34 257,37 1,559 16
2004-12-16 735 1163 0,63 1,10 0,15 19,5 0,31 693 1146 0,60 19,5 0,32 306,12 1,633 16
Förändring % 66,2 11,2 50,0 61,7 20,0 25,0 19,3 73,2 11,2 53,8 26,6 25,0 55,6 21,3  

 

Förklaring tester      
AP(W) C Effektutveckling koncetriskt  
AF(N) C Kraftutveckling koncentriskt  
AV(m/s) C Genomsnittshastighet koncentriskt
pV(m/s) C Topphastighet koncentriskt  
tpV(s) Tid till topphastighet koncentriskt
D(cm) C Förflyttningssträcka i cm koncentriskt
t(s) C Tid i sek koncentriskt  
AP(W) E Effektutveckling eccentriskt  
AF(N) E Kraftutveckling eccentriskt  
AV(m/s) E Genomsnittshastighet eccentriskt
D(cm) E Förlyttningssträcka i cm eccentriskt
t(s) E Tid i sek eccentriskt    
Total Power Effektutveckling hela arbetet  
Frekvens Repetioner/sek    
Reps Antal repetioner på hela arbetet  

 

Kontakta Kenneth Riggberger på RIGGBERGER SPORT för information eller för en demonstration.

0707-964632