Projekt i Maximalstyrka

Hur länge ska man vila mellan serierna när man tränar maximalstyrka?

Ett projekt som genomförst av Fysexperten.